Betalen of oprotten

In Nederland hebben we, vooralsnog, een aantal voorzieningen om de minderbedeelden te helpen. De sociale woningbouw is hier één van, maar hoe sociaal is dit systeem eigenlijk?

Eén van de problemen met de sociale huurwoningen is dat het huidige systeem op geen enkele manier doorstroom bevordert (hoe moeilijk dit ook is). Daarnaast worden er miljoenen weggegooid aan huurtoeslagen die volledig onnodig zouden moeten zijn.

Laten we met de doorstroom beginnen. Sociale woningen zijn bedoeld voor de, qua inkomen, onderlaag van de bevolking. Mensen die niet veel geld hebben, om welke reden dan ook. Met andere woorden; als beginnende carrièretijger kun je een sociale woning huren. Ben je wat verder in je loopbaan, met bijbehorende salarisverhogingen, verwacht men dat je doorstroomt en daarmee ruimte maakt voor de volgende persoon met een lager inkomen. Dit gebeurt echter niet. Ze gaan scheefhuren.

Er zijn vele redenen waarom mensen blijven zitten. Beperkt woningaanbod is er zeker één van, maar net zo zeker niet de enige. Een andere reden is simpelweg de huur. Een sociale huurwoning heeft momenteel een maximum huur van 720,42 euro. Klinkt hoog, maar is veelal lager dan in de vrije sector. Een goede (financiële) reden om te blijven dus.

Aangezien vele mensen (onterecht) blijven zitten in hun sociale huurwoningen, ontstaat er ook in deze sector een onnodige krapte. Toch is dit probleem vrij simpel (deels) op te lossen. En met de oplossing kun je meteen het hele systeem van huurtoeslag naar de prullenbak verwijzen.

De simpele oplossing is om de huren, enkel en alleen binnen de sociale woningbouw, inkomensafhankelijk te maken.

Er zijn bij het Nibud vast een aantal knappe koppen te vinden die kunnen berekenen welk percentage van het maandinkomen een redelijk percentage is voor de huur. Maak dit percentage de huur.

Op deze manier zorg je er voor dat er geen huurtoeslag meer nodig is. Immers betaalt iemand nooit meer huur dan redelijk is. Gaat iemand omhoog in zijn inkomen, gaat hij automatisch ook meer huur betalen. Op een gegeven moment gaat de huur dusdanig hoog zijn, dat het voor die persoon goedkoper wordt om in de vrije sector te gaan huren. Scheefhuren is meteen iets uit het verleden geworden.

Er zullen altijd een aantal mensen alsnog blijven zitten waar ze zitten, om welke reden dan ook. Ook dit is goed voor de woningbouw. Immers krijgt de coöperatie veel meer huur voor het pand dan ze zouden krijgen met iemand in een bijstandssituatie. Hiermee gaat het budget omhoog en kunnen er meer woningen gebouwd worden.

Al met al is mijn conclusie; betalen, of oprotten.