Legale kinderontvoering

Aan wat voor brein is dit ontsproten? Het voelt onwerkelijk, 2.300 kinderen zijn bij hun ouders weggehaald. Het gaat om vluchtelingen die Amerikaans grondgebied betraden.
Dit 'beleid' was al maanden aan de gang, op 6 april j.l werd het openlijk aangekondigd door kopstukken in Amerika als  Stephen Miller en Jeff Sessions. Begin mei trad het in volle werking.
Terwijl wij bevrijdingsdag vierden, werden honderden kinderen bij hun ouders weggerukt en opgesloten.

Toen er videobeelden vrijkwamen van jonge kinderen, opgesloten in kooien, wanhopend huilend om hun moeder of vader, brak er massaal protest uit, vanuit Amerika maar ook vanuit het buitenland. (1)
Zelf werd ik misselijk als ik me voorstelde wat die kinderen doormaken.
Peuters hebben sowieso vaak al last van verlatingslast, maar in deze kwestie krijgt dit woord een nieuwe dimensie.

Ouders mogen niet eens afscheid nemen van hun kind of het troosten.
Zo raakte een kind helemaal in paniek toen haar moeder riep “Neem me mijn kind niet af!”
Het meisje begon hysterisch te huilen, te schreeuwen en zelfs over te geven.
De moeder mocht haar niet eens vasthouden.

Een meisje van zes vroeg huilend aan een agent of ze tenminste haar tante mocht bellen. Ze wist het nummer uit haar hoofd.
Ze mocht weliswaar bellen en zei haar tante dat ze alleen was en dat ze hier weg wil.
Haar tante leefde mee en wilde graag helpen, maar zij heeft zelf een asielaanvraag lopen en een dochter van negen. Haar eigen zaak kon in gevaar komen, als ze zich met de situatie van haar nichtje zou bemoeien.
Waarom krijgen kinderen geen advocaat om voor hun belangen op te komen? Hoe kunnen onschuldige kinderen zonder rechten en zonder proces worden opgesloten?

Sommige kinderen werden achter de rug van de ouders om weggevoerd. Zo werd de ouders verteld dat het kind in bad gaat. Als de ouder na een half uur vraagt waar het kind is, krijgen ze te horen.
“Je zult je kind niet meer terugzien.”
Zelfs een baby die op dat moment de borst kreeg, werd weggerukt bij haar moeder.
Toen zij zich verzette, werd zij in de boeien geslagen.

Voor baby's kan het dodelijk zijn om alleen gevoed en verschoond te worden en verder geen aandacht te krijgen. Ze kunnen binnen enkele maanden wegkwijnen en sterven, wat bijvoorbeeld een bekend verschijnsel is in Roemeense en Russische weeshuizen.
(Lees ook: De onschuldige gevangene, Ingeborg Bosch)

2) Let wel, de bewaarders mogen kinderen niet eens aanraken en troosten!
Dit terwijl voor baby's warmte en lichaamscontact letterlijk van levensbelang is.
Er zullen mogelijk al baby's en jonge kinderen gestorven zijn, wat niet bekend wordt gemaakt.

3) Migranten worden het land uitgezet, terwijl hun ergens kind opgesloten zit.
Kinderen worden in feite gebruikt als chantagemiddel om mensen te ontmoedigen de grens van Amerika over te steken. Zij worden blijkbaar dus niet eens als mens gezien.

Kinderen werden vastgehouden in tentenkampen, gevangenissen of grote kooien. De beelden met tientallen in een soort gazen verblijf en zonder daglicht, zijn bekend. Kinderen sliepen op dunne matrassen, onder warmhoudfolie.
In veel gevallen mogen ze niet spelen, ze moeten zich maar koest houden. Ook mochten kinderen elkaar soms niet vasthouden om troost te zoeken.
Ze krijgen geen speelgoed, boeken of iets anders om hun zinnen te verzetten.
Waar de baby's heen zijn gevoerd, is ook niet duidelijk. De opvangcentra waar kinderen gehuisvest zouden worden, zijn niet geschikt zijn voor baby's en jonge kinderen.

Let wel, het gaat in veel gevallen om gezinnen die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld of onderdrukking. Ook gezinnen die netjes asiel probeerden aan te vragen bij de schaarse grensposten, moesten machteloos toezien hoe hun kind werd weggevoerd. Ouders weten niet eens waar hun kinderen zijn en hoe er voor hen wordt gezorgd.

Die kinderen hebben vaak al trauma gerelateerde stressklachten. Ze hebben alles wat vertrouwd is moeten achterlaten. Als ze dan ook nog van hun ouders worden gescheiden voor hoe lang dan ook, hoe kunnen ze dan nog vertrouwen hebben in het leven?
Juist in gevaarlijke omstandigheden zoeken kinderen liefde, houvast, geruststelling en ook lichamelijk contact. Dit natuurlijke gedrag wordt volkomen verstoord. De ouder-kindband is het enige wat er nog was, de rest (inclusief familie) hebben deze gezinnen al moeten achterlaten.

Van de medewerkers die voor de kinderen 'zorgen' is geen warmte, begrip of persoonlijke aandacht te verwachten. Zelfs de meest basale zorg (zeker als het om de allerkleinsten gaat) laat te wensen over.

Het op ruwe en abrupte wijze kinderen bij de ouders weghalen, is ook te beschouwen als oorlogsgeweld.
Het is funest voor de ontwikkeling, maar ook voor het vertrouwen in het leven.
De vraag is of deze trauma's nog te herstellen zijn.

Volgend Trump is het beleid te wijten aan de vorige regering van Obama, maar hoewel die een hard vluchtelingenbeleid volgde, werden er hierbij geen kinderen gescheiden van hun ouders.

Update: 20 juni heeft Trump een document ondertekend dat er geen kinderen meer van hun ouders gescheiden worden. (4)
Wat dat verandert aan het lot van de kinderen die al weggehaald zijn bij hun ouders, is onduidelijk. Er zijn geen concrete plannen om deze gezinnen te herenigen. Ouders kunnen duizenden kilometers van hun kinderen verwijderd zijn. Er is nog niets veranderd voor de kinderen die al opgesloten zitten, behalve dat zij niet meer in de schijnwerpers staan. Wanneer worden zij eindelijk herenigd met hun ouders? (5)
Het systeem zit zo in elkaar dat ouders en kinderen elkaar mogelijk nooit meer terugzien.
Zo worden de ouders meestal snel berecht en het land uit gezet, terwijl het jaren kan duren voordat de zaak van hun kinderen voor de rechter komt. Er zijn al plannen plannen om kinderen te laten adopteren of bij pleeggezinnen te plaatsen. (6)

Nederland moet zichzelf overigens niet te hard op de borst kloppen.
Ook in Nederland zitten duizenden onschuldige kinderen opgesloten, gescheiden van hun ouders. Velen zitten in jeugdgevangenissen of gesloten inrichtingen of internaten, zonder een strafbaar feit te hebben gepleegd. Vaak jarenlang. Zogenaamd om hen te beschermen tegen hun ouders, maar op deze wijze kinderen weghalen bij hun ouders is juist een zware vorm van kindermishandeling.
Ook in de 'open' leefgroepen, is er in veel gevallen geen aandacht en liefde voor de kinderen, doordat medewerkers overladen zijn met taken en omdat er vooral strakke regels gelden, hard en consequent toegepast. 
Kinderen onder de twaalf jaar krijgen in de regel geen juridische hulp.

Ook In Nederland worden kinderen, zelfs peuters en baby's weggehaald bij hun ouders. Vaak op dezelfde abrupte wijze, waarbij het kind in paniek raakt en begint te huilen en gillen om zijn vader of moeder. (7)
Niet zelden worden pasgeboren baby's weggesluisd uit het ziekenhuis, zelfs zonder dat de moeder er weet van heeft. (8)

Niet alleen kinderen die duidelijk beschermd moeten worden tegen hun ouders worden weggehaald. Ook als ouders zelf hulp vragen bij de opvoeding of verzorging (bijv. in de vorm van een PGB).
Of omdat het mis gaat op school, bijvoorbeeld door pesterijen en mishandelingen (9) , of omdat het kind zich 'anders' ontwikkelt dan volgens het boekje. Autisme kan bijvoorbeeld aanleiding zijn voor een 'zorgmelding'. (10)
Het zijn echt niet alleen mishandelende of verwaarlozende ouders die hun kinderen kwijtraken.

Voor zowel ouders als kinderen zijn de gevolgen dramatisch. Het kind kan geen veilige band met de ouder in stand houden en ontwikkelt mogelijk een hechtingsstoornis. (11)
Hoe jonger het kind van zijn ouders wordt gescheiden, hoe dieper het doorwerkt in de ontwikkeling en de vorming van de persoonlijkheid.

Laten we eraan bijdragen dat kinderen zo snel mogelijk weer met hun ouders herenigd worden.

1) https://www.demorgen.be/buitenland/kritiek-op-trump-zwelt-aan-na-uitlekken-van-schokkende-geluidsopname-van-opgesloten-kinderen-baae8f77/

 

2) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/maga-duizenden-getraumatiseerde-kinderen-in-kooien

 

3) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/trump-deporteert-immigranten-maar-gijzelt-hun-kinderen

 

4) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/trump-gaat-de-scheiding-van-migranten-en-hun-kinderen-stoppen

 

5) https://secure.avaaz.org/nl/child_hostages_loc/

 

6) https://joop.bnnvara.nl/nieuws/gedeporteerde-migranten-zien-kinderen-mogelijk-nooit-meer-terug

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/trump-rukt-kinderen-asielzoekers-weg-ouders

 

7) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2012/03/hartverscheurend-politie-en-jeugdzorg.html

 

8) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/09/ik-had-de-verdoving-nog-in-mijn-benen.html

 

http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/09/kinderbescherming-maakte-ons-kapot.html

 

9) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/10/interview-in-weekblad-vriendin-met.html

 

10) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/09/autisme-als-aanleiding-voor-een.html

 

11) http://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.com/2013/09/getraumatiseerde-kinderen-na.html