Word wakker, Wakker Dier

Ik vind het hartstikke goed wanneer mensen opkomen voor mensen, dieren of dingen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De sterken voor de zwakken, perfect. Tenminste, meestal. Er is één grote uitzondering waar ik me mateloos aan erger: stop de plofkip. Sinds jaar en dag wil Wakker Dier van de plofkip af. Op de website leggen ze het uit:

De plofkip is ontstaan door jarenlang doorfokken op steeds goedkoper vlees. In 6 weken tijd wordt een kuikentje van 50 gram vetgemest tot een vleeshomp van ruim 2 kilo. Plofkip is verkrijgbaar in bijna alle winkels. Wij willen dat hier een einde aan komt.

De grap is dat je het gevoel krijgt dat ze iets negatiefs zeggen - waarschijnlijk door de laatste zin – maar wanneer je het goed leest staan er alleen maar positieve dingen. Goedkoper, sneller, overal verkrijgbaar. Waarom wil Wakker Dier hier vanaf?!

En laten we dan ook nog even naar de huidige vleessituatie op aarde kijken. In 2050 wonen er waarschijnlijk 9 miljard mensen op aarde. De vraag naar vlees wordt steeds groter. Een kilo vlees kost 10 kilo landbouwgewassen. De grond om dit op te verbouwen wordt steeds schaarser, dus kappen we bijvoorbeeld de Amazone om plek te creëren waar we eten kunnen verbouwen voor ons eten. Om nog niet te spreken over de uitstoot. Een koe stoot bijvoorbeeld 90 kilo methaan uit per jaar, wat milieutechnisch gelijkstaat aan de uitstoot van een auto die 20.000 kilometer rijdt. En dan te bedenken dat er meer dan anderhalf miljard koeien zijn op aarde!

Het komt er op neer dat we twee mogelijkheden hebben: minder vlees eten, wat ik niet zie gebeuren, of juist het doorfokken van dieren om ze efficiënter en goedkoper te maken. En dat wil Wakker Dier dus niet. Daarom denk ik dat het tijd is dat Wakker Dier zelf wakker wordt. Als je dierenwelzijn wil vergroten moet je de andere kant op bewegen: het nog verder doorfokken. Als we kippen dusdanig genetisch kunnen manipuleren dat hun bewustzijn of pijn niet meer aanwezig is, is het dan nog dieronvriendelijk? En als we dan de ultieme plofkip hebben, laten we dan doorpakken. De plofkoe, het plofvarken, het plofpaard, wie weet zelfs de ploftonijn. Als dit lukt, lijden deze dieren niet meer én hoeven we geen miljoenen hectaren aan leefgebied voor andere dieren te vernietigen om ons vlees ‘diervriendelijk’ te maken. De dag dat Wakker Dier zich hiervoor gaat inzetten, is de dag dat ik ze weer serieus kan nemen.