Vluchtelingenprobleem duurt nog jaren

Bisschop van Roermond Frans Wiertz zegt dat het vluchtelingenprobleem nog jaren zal duren. Zo schrijft een ochtendkrant vorige week. Deze mensen willen gewoon een beter leven. Hij gaat verder door te stellen dat er in de jaren ‘20, ‘30 en ‘40 van de vorige eeuw zo’n anderhalf miljoen mensen hun geluk zochten in Limburg. Deze Bisschop Frans Wiertz wil dat wij relativeren. Vanuit je kansel is dat ook heel eenvoudig te doen.
Hij vergeet er echter bij te melden dat er toen geen financieel vangnet was van sociale wetten. Dat deze verworvenheden de werkbereidheid uit het werkloze volk halen is wat anders. Niet werken betekende toen simpel sterven van de honger. Kolen waren in die tijd de brandstof voor huiswarmte en de zware industrie. Toen was er werk voor wie zijn handen echt vies wilde maken, met name in het zuiden van ons land. Moet je nu eens proberen duizend werklozen met een bijstanduitkering in Rotterdam naar de kassen in het Westland te krijgen. De overheid ging voortvarend te werk net zoals een handvol bereidwillige mensen met een bijstandsuitkering, maar dat eindigde al na een paar weken: geen hond meer in de bussen naar het Westland. De uitkering was maar een paar tientjes lager dan wat zij per maand konden verdienen. Daarnaast was het harder werken dan bankzitten, veel harder. “Je moet te vroeg je nest uit voor een paar tientjes meer”, dat is wat er letterlijk geopperd werd door een paar bijstanduitkeringstrekkers.

Bisschop van Roermond Frans Wiertz heeft net als veel hoogwaardigheidsbekleders in Nederland geen echte ‘toepasbare geschiedeniskennis’. De vluchtelingen die nu Europa binnenstromen zijn meestal kansloos op de arbeidsmarkt, en dat zullen zij nog heel veel jaren blijven. Vergeet dan ook niet dat wij nu al een dikke zeshonderdduizend Nederlanders aan de kant hebben staan op de arbeidsmarkt. Het grootste deel van de vluchtelingen zal het bestaande systeem van sociale wetten en zorg uithollen. Tenzij, tenzij er groot draagvlak onder het Nederlandse volk gevonden kan worden. Maar helaas hebben we allemaal kunnen zien wat er in Geldermalsen is gebeurd en wat zal blijven gebeuren als je, net als Bisschop van Roermond Frans Wiertz, gelooft in je eigen overtuiging en dat het toch uiteindelijk logisch is dat wij dit allemaal zo voelen. Denk het niet dus.

Wat moet er gebeuren dan? Want ook als columnist kun je aardig kritiek leveren via je geschreven woorden, maar stel eens wat voor ook. Nou, het zou aan te bevelen zijn dat de overheid nu al een denktank van echt wijze mensen (die niet uit de politiek komen) gaat samenstellen , met als doel een strategie vast te stellen voor de komende tien, twintig jaar met betrekking tot de huidige instroom van asielzoekers, vluchtelingen en mensen die een financieel beter leven willen. Deze denktank laat uitkomsten direct toetsen door CPB en CBS. Communiceer uitkomsten en haal zo angsten weg bij de Nederlanders. Of laat er op zijn minst ‘gezonde discussie’ ontstaan. Communiceer met je burgers en stel ze niet voor een voldongen feit!